Daar is dan mijn eerste blog. Veel mensen hebben hiernaar gevraagd en eindelijk heb ik tijd vrijgemaakt om te gaan bloggen. Leuk dat je geïnteresseerd bent en ik hoop er nog vele met jullie te mogen delen. Elke eerste van de maand zal er een nieuwe blog verschijnen. De blogs zullen gaan over alles wat met onze sGooiers te maken heeft. Met als doel om de vragen die mij met regelmaat gesteld worden, te beantwoorden.

In deze eerste blog geef ik graag antwoord op de vraag: wat is eigenlijk een sGooier?

Kort gezegd:

Een sGooier is een kind tussen de 2 en 5 jaar met een ontwikkelingsvoorsprong.

Maar dat zou toch wat kort door de bocht zijn. Want hoe herken je dat dan?

De kinderen die bij ons komen hebben vaak verschillende kenmerken van een ontwikkelingsvoorsprong. Zo zijn de meeste sGooiers verbaal heel sterk, hebben ze al een ruime woordenschat en een groot taalbegrip.

Een voorbeeld uit onze groep:
Tijdens een rondleiding met een ouder begint een meisje van bijna 3 jaar spontaan een gesprek. Ze vraagt:

‘’Hoi, wie ben jij?’’

‘’Ik ben Cato’’

‘’Hoe ben jij eigenlijk hier zo terecht gekomen?’’

Vaak horen we van ouders die bij ons komen om te kijken of sGooiers bij hun kind zou passen, ‘’Thuis kletst ze honderd uit en stelt ze onmogelijke vragen maar wanneer we haar van de huidige kinderopvang halen, valt ze terug in brabbelen en babytaal.’’

Dit is een logisch gevolg van wat jouw slimme kind ervaart op de kinderopvang. Het kan namelijk al volle zinnen spreken, vragen stellen en doorvragen. Maar de leeftijdsgenootjes om haar heen zijn net begonnen met de eerste woorden te spreken. Jouw kind heeft uiteraard meerdere pogingen gedaan om een gesprek te voeren met andere kinderen maar zal gemerkt hebben dat zij geen reacties terugkrijgt zoals zij graag zou willen. De volwassenen om haar heen doen wel heel enthousiast tegen die ‘brabbelende’ kinderen en dus gaat jouw kind zich aanpassen. Zonder dat zij er erg in heeft neemt ze het gedrag dat ze ziet in haar omgeving over.

Zijn alle sGooiers dan verbaal sterk? Nee hoor! We hebben ook kinderen die binnenkomen en nog helemaal niet praten maar wel alles in huis hebben om jou duidelijk te maken wat het wel of niet wil. Ze begrijpen wat er gezegd wordt en wat er van ze verlangd wordt. Deze kinderen wachten vaak met praten en komen dan opeens met zinnen van 3 of 4 woorden. Deze kinderen hebben gewacht om te gaan praten tot ze zich helemaal veilig voelen. Dit veilig voelen heeft alles te maken met hun hoge gevoeligheid, die heel vaak samengaat met een ontwikkelingsvoorsprong.

Daar hebben we meteen een volgend kenmerk van een sGooier. Ze zijn observerend en heel gevoelig. Je kent ze vast wel, die kinderen waar je wat aan vraagt en die gewoon niks terugzeggen of kinderen die je nooit aankijken als je tegen ze praat. Dit is niet omdat ze arrogant of verwend zijn of desinteresse tonen maar omdat ze al heel bewust zijn dat er iets van ze verlangd wordt met al die vragen. Ze al heel goed beseffen dat ze misschien wel een verkeerd antwoord kunnen geven dus dan maar beter hun mond houden. Er loert hier faalangst en perfectionisme. Simpel gezegd voelt het niet veilig genoeg voor ze om antwoord te geven of jou aan te kijken.

Zie je vaak driftbuien bij je kind? Dat kan ook zomaar een signaal zijn dat jij een sGooier hebt. Die driftbuien kunnen ontstaan door verschillende oorzaken. Ik noem er een paar:

  • Je kind wordt al langere tijd niet aangesproken op zijn niveau, moet zich te vaak aanpassen.
  • Je kind heeft, in de loop van de dag, geen enkel moment gekregen om even te ontprikkelen.
  • Je kind vindt het niet rechtvaardig wat er gebeurt. Slimme kinderen hebben een groot rechtvaardigheidsgevoel.
  • Je kind wil graag de regie hebben en nu gaat het niet zoals hij/zij zou willen.

Bij ons zijn sGooiers slimme peuters die op (eigen)wijze, snel denken. Die graag regie willen hebben, zelfstandig zijn, verantwoordelijkheden krijgen die bij ze passen, iedere dag uitgedaagd worden op hun eigen niveau, vragen mogen stellen en mogen doorvragen, net zolang tot ze het helemaal begrepen hebben. Altijd uitleg krijgen waarom iets wel of niet mag of kan. Bij ons laten sGooiers zien dat ze sociaal heel sterk zijn maar dit eerder nooit hebben kunnen oefenen omdat zij door leeftijdsgenoten niet begrepen werden. Emotioneel vaak als heel jong worden gezien terwijl het tegendeel vaak waar is. Hun hoge gevoeligheid speelt hier een grote rol in. Ze al heel goed samen kunnen spelen, overleggen en een grote fantasie hebben.

Je snapt het al hè? Het is een feest om elke dag met deze kinderen te mogen werken.