Préschool sGooiers opent vanaf 9 september 2024 een nieuwe locatie in Maarssen, “sGooiers Wereldkidz”. Wij vallen onder de reguliere kinderopvang en bieden plek voor 14 peuters per dag, tussen de 2 en 5 jaar met een ontwikkelingsvoorsprong. Bijzonder aan deze locatie is, dat wij onderdeel zijn van basisschool Wereldkidz Palet.

sGooiers Wereldkidz heeft een eigen ruimte op het leerplein van de kleutergroepen en groep 3. Vanaf groep 4 wordt er voltijds hoogbegaafde onderwijs aangeboden. Hierdoor zijn er in de kleutergroepen en groep 3 al veel gelijkgestemden te vinden en wordt er aanbod op niveau gegeven.

Door deze unieke samenwerking maken wij gebruik van elkaars expertise. Onze sGooiers zullen onderdeel zijn van het leerplein. Hierdoor zal de overstap naar groep 1 heel veilig aanvoelen en zal het aanbod wat ze nodig hebben, voortgezet worden. Je kind kan hierdoor bij sGooiers en Wereldkidz Palet, tussen de 2 en 12 jaar, een mooie, uitdagende en ononderbroken ontwikkeling doorlopen. Uiteraard is er ook de mogelijkheid om de basisschool ergens anders te doorlopen.

In het begin zullen wij onze deuren openen op maandagen, dinsdagen en donderdagen. Wel kan je je peuter op de wachtlijst zetten voor de woensdagen en vrijdagen. Wanneer deze groep 8 kinderen telt, zullen we deze dagen ook openen.

Openingstijden

Bij sGooiers Wereldkidz zijn we geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 8.00 tot 18.00 uur. Bij voldoende aanmeldingen zullen de woensdag en vrijdag ook geopend worden.

We bieden dagopvang van 08:00 tot 18:00 uur (eerder brengen of later ophalen is niet mogelijk).

Geen vaste middagslaap

Bij sGooiers Wereldkidz is er geen mogelijkheid om je peuter te laten slapen. Wanneer je je peuter aanmeldt bij ons, moet je peuter dus geen middagslaap meer nodig hebben. Wel bieden we dagelijks de mogelijkheid om te “chillen”, dit is een moment waar alle kinderen even kunnen ontprikkelen.

Dagindeling

De kinderen bij sGooiers bepalen grotendeels de invulling van de dag. De begeleiders spelen in op wat er leeft in de groep of bij het individu en passen daar het aanbod op aan. sGooiers gaat ervan uit dat kinderen het meeste leren als er een intrinsieke motivatie is. De volwassenen hebben hier een begeleidende rol in.

Bij sGooiers hechten wij grote waarde aan spelend leren. Hierbij gebruiken we verschillende prachtige speel- en ontwikkelingsmaterialen. De gekozen materialen stimuleren de ontwikkeling van kinderen en de interactie onderling en zijn afgestemd op de verschillende niveaus van de kinderen. Ze kunnen hier spelend mee leren, ervaren en ontdekken.

Bij creatieve activiteiten wordt er onder andere aandacht besteed aan knutselen, zingen, muziek, dansen en yoga. Daarnaast gebruiken wij regelmatig de natuur en de omgeving als speelmateriaal. De natuur weet de nieuwsgierigheid van kinderen constant te prikkelen, waardoor het ook uitstekend (en steeds wisselend) materiaal biedt om spelend te leren

De omgeving en het materiaal is bij sGooiers afwisselend, uitdagend, motiverend en prikkelend. De kracht van het leren van onze slimme kinderen zit in het spelend ontdekken en ervaren. Het spelend leren zal hierdoor altijd in ontwikkeling zijn.

Doordat kinderen zich op vele verschillende manieren uitdrukken wordt regelmatig stilgestaan bij activiteiten die deze verschillende vormen van communicatie bevorderen: verhalen vertellen en/of voorlezen, zingen, muziek maken, dansen, drama, kleien, verven, bouwen, tekenen, tuinieren, etc. De ruimte waarin dit gebeurt kan zowel binnen als buiten zijn.

De kinderen zijn ook betrokken bij de dagelijkse gang van zaken, zoals de verzorging, schoonmaken, afwassen, wassen, klussen en opruimen. De kinderen krijgen door mee te werken aan de taken in omgeving een gevoel van eigenwaarde, waardoor ze groeien. De taken die aangeboden worden, zijn uiteraard afgestemd op de fase van ontwikkeling waar kinderen zich in bevinden. Ieder kind krijgt de verantwoordelijkheden die bij ze passen.

“Een dag niet gespeeld is een dag niet geleerd”

 

Wat mag je verwachten?

Bij sGooiers Wereldkidz bieden wij een all-in pakket aan.

Voeding:

  • De kinderen krijgen in de ochtend fruit en drinken aangeboden. Daarnaast heeft ieder kind zijn eigen beker en is er een kinderkraan waar ze de hele dag zelf drinken kunnen pakken.
  • Bij de lunch krijgen de kinderen een broodmaaltijd met een divers aanbod aan rauwkost. Uiteraard wordt er rekening gehouden met voedingswensen en allergieën.
  • Aan het eind van de dag bieden we nog een maaltijd aan met crackers, rauwkost en divers beleg.
  • Luiers zijn inbegrepen, die hoef je niet mee te geven.

Dagprogramma:

  • Bij sGooiers Wereldkidz wordt er dagelijks een uitdagend programma aangeboden waarin de kinderen zich cognitief, creatief, motorisch, emotioneel en sociaal kunnen ontwikkelen.
  • We gaan iedere middag, na de lunch, naar het bos. We vinden dit belangrijk omdat er veel te leren en ervaren valt in de natuur.
  • Dagelijks bieden we, na de boswandeling, een rustmoment waarin alle kinderen kunnen ontprikkelen.
  • Vanaf 17:00 uur worden de eerste kinderen opgehaald en is er tijd voor een overdracht met één van de medewerkers.

Verslag
In het ouderportaal krijg je dagelijks een algemeen verslag van de dag, inclusief foto’s.

Tarieven

sGooiers is een particuliere opvang die een totaal dagpakket aanbiedt. Een dag bestaat uit 10 uur.

Aantal dagen*

per week

Maandelijkse tarief (zonder toeslag)

1 dag

2 dagen 

3 dagen

€ 481,53

€ 963,06

€ 1.444,59

De berekening is gebaseerd op 51 weken opvang per jaar.

Extra uren/ dagen

Voor ouders, met lopend contract, die incidenteel een extra dag voor hun kind nodig hebben, rekenen wij een dagprijs van €113,30.

Plaatsingsovereenkomst

De overeenkomst duurt tot de eerste dag van de maand waarop het basisonderwijs voor dat kind begint, zonder dat daartoe enige opzeggings-handeling vereist is. Beide partijen zijn zonder rechterlijke tussenkomst bevoegd deze overeenkomst tussentijds (per brief dan wel per e-mail) op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. De opzegtermijn van 1 maand wordt gerekend vanaf de datum van ontvangst van een gemotiveerde schriftelijke verklaring.

De overeenkomst kan tot twee maanden voor de ingangsdatum van de opvang per brief of per e-mail geannuleerd worden. Is deze termijn van twee maanden verstreken, dan bedragen de kosten voor de annulering maximaal tweemaal het overeengekomen maandbedrag voor de kosten van de kinderopvang.

Kinderopvangtoeslag

In Nederland komen alle ouders die werken en kinderen in een kinderdagverblijf hebben in aanmerking voor kinderopvangtoeslag bij de belastingdienst. Dit geldt voor expats, werkenden bij internationale organisaties, alsmede voor Nederlandse burgers.

De toeslag wordt gegeven op een per-kind basis. Het hangt af van het familie inkomen en het aantal kinderen dat bij sGooiers zit.

Om je in te schrijven voor kinderopvangtoeslag bij de belastingdienst heeft u het  LRK-nummer van sGooiers nodig, dit is 230412725.

Voor verdere informatie met betrekking tot subsidie verwijzen wij je graag naar de volgende link: https://www.maatschappelijkezaken.nl/kinderopvang

Vakantie- en vrijedagenrooster 2024

Kerstvakantie 2024: woensdag 25 december 2024 t/m woensdag 1 januari 2025

Pasen 2025: maandag 21 april 2025
 
Bevrijdingsdag 2025: maandag 5 mei 2025
 
Hemelvaart 2025: donderdag 29 mei 2025
 
Pinksteren 2025: maandag 9 juni 2025
 
Kerstvakantie 2025/2026: donderdag 25 december 2024 t/m donderdag 1 januari 2026

We gaan graag met je in gesprek!

Wij kunnen ons voorstellen dat je vragen hebt over de geschiktheid van sGooiers voor jouw peuter en jouw gezin. Wij gaan daarover graag met jou in gesprek. Neem vrijblijvend contact met ons op via onderstaande formulier, tel. 06 39 53 70 56  of info@sgooiers.nl.

3 + 9 =

sGooiers (Laren NH)

Schapendrift 66
1251 NH Laren (NH)

Geopend van maandag t/m vrijdag van 8.00 uur – 18.00 uur.

Contact
Telefoonnummer: 06 39 53 70 56
Mail: info@sgooiers.nl

sGooiers Wereldkidz (Maarssen)

Buitenweg 310
3602ZK Maarssen

Geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 8.00 uur tot 18.00 uur.

Contact
Telefoonnummer: 06 23 43 81 48
Mail: info@sgooiers.nl

KvK nummer: 93214154