Openingstijden all inclusive arrangement

Bij sGooiers zijn we alle dagen (ma t/m vr) open van 8.00 tot 18.00 uur. De prijzen van sGooiers zijn ‘all inclusive’. Jouw peuter krijgt bij ons; fruit, warme lunch, broodmaaltijd, gezonde snacks, de hele dag drinken en luiers met de verzorging die daarbij hoort. Dit hoeft niet meegegeven te worden. Uiteraard houden wij rekening met allergieën en eventuele andere eetgewoontes.

Voeding

SGooiers stimuleert kinderen in hun totale ontwikkeling, dus ook tot het eten van een gezond en gevarieerd dagmenu. Voeding heeft een groot effect op het energieniveau, de ontwikkeling en het gedrag van kinderen. Het is belangrijk dat kinderen gedurende dag voldoende voedings­stoffen binnenkrijgen zodat ze een sterk fysiek en optimaal gevoed brein kunnen opbouwen en genoeg energie hebben om te spelen. Om deze reden vinden wij het bij sGooiers belangrijk dat er bewust met voeding wordt omgegaan.

De basis voor het voedingsbeleid is gezond, suikerarm en gevarieerd. De voeding wordt dagelijks vers bereid en op een veilige en hygiënische wijze genuttigd, puur en waar mogelijk biologisch van aard.

Dagindeling

De kinderen bij sGooiers bepalen grotendeels de invulling van de dag. De begeleiders spelen in op wat er leeft in de groep of bij het individu en passen daar het aanbod op aan. sGooiers gaat er vanuit dat kinderen het meeste leren als er een intrinsieke motivatie is. De volwassenen hebben hier een begeleidende rol in.

Bij sGooiers hechten wij grote waarden aan spelend leren. Hierbij gebruiken we verschillende prachtige speel- en ontwikkelingsmaterialen. De gekozen materialen stimuleren de ontwikkeling van kinderen en de interactie onderling en is afgestemd op de verschillende niveaus van de kinderen. Ze kunnen hier spelend mee leren, ervaren en ontdekken.

Bij creatieve activiteiten kiezen wij veelal voor gerecycleerde materialen en zogenaamde ‘loose parts’. Daarnaast gebruiken wij regelmatig de natuur en de omgeving als speelmateriaal. De natuur weet de nieuwsgierigheid van kinderen constant te prikkelen, waardoor het ook uitstekend (en steeds wisselend) materiaal biedt om spelend te leren

De omgeving en het materiaal is bij sGooiers afwisselend, uitdagend , motiverend en prikkelend. De kracht van het leren van onze slimme kinderen zit in het spelend ontdekken en ervaren. Het spelend leren zal hierdoor altijd in ontwikkeling zijn.

Doordat kinderen zich op vele verschillende manieren uitdrukken wordt regelmatig stilgestaan bij activiteiten die deze verschillende vormen van communicatie bevorderen: verhalen vertellen en/of voorlezen, zingen, muziek maken, dansen, drama, kleien, verven, bouwen, tekenen, tuinieren etc. De ruimte waarin dit gebeurt kan zowel binnen als buiten zijn.

De kinderen zijn ook betrokken bij de dagelijkse gang van zaken, zoals de verzorging, schoonmaken, afwassen, wassen, klussen, opruimen en koken. De  kinderen krijgen door mee te werken aan de taken in omgeving een gevoel van eigenwaarde, waardoor ze groeien. De taken die aangeboden worden, zijn uiteraard afgestemd op de fase van ontwikkeling waar kinderen zich in bevinden en krijgen zij de verantwoordelijkheden die bij ze past.

“Een dag niet gespeeld is een dag niet geleerd”

 

Tarieven

SGooiers is een particuliere opvang die een totaal dag-pakket aanbieden. Een dag bestaat uit 10 uur.

Aantal dagen*

per week

Maandelijkse tarief (zonder toeslag)
1 dag

2 dagen 

3 dagen

4 dagen

€ 445,83

€ 891,66

€1337,49

€1.783,32

5 dagen €2.229,15

De berekening is gebaseerd op 51 weken opvang per jaar.

Extra uren/ dagen

Voor ouders die incidenteel een extra dag voor hun kind nodig hebben, rekenen wij een dagprijs van €104,90.

Plaatsingsovereenkomst

De overeenkomst duurt tot de eerste dag van de maand waarop het basisonderwijs voor dat kind begint, zonder dat daartoe enige opzeggings-handeling vereist is. Beide partijen zijn zonder rechterlijke tussenkomst bevoegd deze overeenkomst tussentijds (per brief dan wel per e-mail) op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. De opzegtermijn van 1 maand wordt gerekend vanaf de datum van ontvangst van een gemotiveerde schriftelijke verklaring.

De overeenkomst kan tot twee maanden voor de ingangsdatum van de opvang per brief of per e-mail geannuleerd worden. Is deze termijn van twee maanden verstreken, dan bedragen de kosten voor de annulering maximaal tweemaal het overeengekomen maandbedrag voor de kosten van kinderopvang.

Kinderopvang toeslag

In Nederland komen alle ouders die werken en kinderen in een kinderdagverblijf hebben in aanmerking voor kinderopvangtoeslag bij de belastingdienst. Dit geldt voor expats, werkenden bij internationale organisaties, alsmede voor Nederlandse burgers.

De toeslag wordt gegeven op een per-kind basis. Het hangt af van het familie inkomen en het aantal kinderen dat bij sGooiers zit.

Om je in te schrijven voor kinderopvangtoeslag bij de belastingdienst heeft u het  LRK-nummer van sGooiers nodig, dit is 230412725.

Voor verdere informatie met betrekking tot subsidie verwijzen wij je graag naar de volgende link: https://www.maatschappelijkezaken.nl/kinderopvang

Vakantie- en vrijedagenrooster 2023-2024

Kerstvakantie 2023 en Studiedag 1: maandag 25 december 2023 t/m dinsdag 2 januari 2024

Pasen: maandag 24 april 2024

Studiedag 2: woensdag 1 mei 2024

Hemelvaart: donderdag 9 mei 2024

Pinksteren: maandag 19 mei 2024

Kerstvakantie 2024: woensdag 25 december 2024 t/m woensdag 1 januari 2025

We gaan graag met je in gesprek!

Wij kunnen ons voorstellen dat je vragen hebt over de geschiktheid van sGooiers voor jouw peuter en jouw gezin. Wij gaan daarover graag met jou in gesprek. Neem vrijblijvend contact met ons op via onderstaande formulier, tel. 06 39 53 70 56  of info@sgooiers.nl.

10 + 8 =

Adres:
Schapendrift 66
1251 XH Laren(NH)

Op enkele minuten van afrit A1 en A27

Openingstijden:

Geopend van ma. t/m vr. van 8.00 – 18.00 uur

Contact:

06 39 53 70 56 of info@sgooiers.nl

KvK nummer 71515844