Dagindeling

Zo ziet een dag bij sGooiers er globaal uit

Openingstijd: 8.00 uur (inloop tussen 8.00 en 10.00)
Vanaf 8.00 worden er kinderen ontvangen. Er is ruimte voor een gezellige ontmoeting tussen de kinderen onderling en met de medewerkers en voor uitgebreid afscheid van de ouders. Ieder op de manier die bij het kind past.

Activiteiten binnen of buiten worden aangeboden door de begeleiders met als doel de kinderen te prikkelen, stimuleren, motiveren en uit te dagen op hun niveau. Afhankelijk welk kind waar zin in heeft. De kinderen mogen zelf kiezen waar aan deel te nemen en hebben de ruimte om zelf ideeën in te brengen.

Wanneer kinderen na 9:00 uur gebracht worden vinden we het fijn als het afscheid zo kort als mogelijk is, omdat we dan al met de andere kinderen aan het werk zijn

09:45-10.30 uur
Pauze moment om met elkaar een stukje fruit te eten en wat te drinken. De kinderen initiëren het gesprek dat vorm geeft aan de dag. De medewerkers luisteren naar wat de kinderen te vertellen hebben en begeleiden het gesprek indien nodig. De kinderen luisteren naar elkaar.

10.30-12.30 uur
De begeleiders bieden verschillende activiteiten aan die als doel hebben de kinderen te prikkelen, te stimuleren, te motiveren en uit te dagen op hun eigen niveau. Elk kind mag kiezen aan welke activiteiten het graag wil meedoen en krijgen ook de kans zelf een voorstel te doen voor een activiteit.

Elke dag, rond 11 uur, gaan we naar het bos. Ook als het regent want de plassen zijn misschien wel het leukst. Er is gelegenheid om in bomen te klimmen of om zelf op avontuur te gaan.

12.30 uur
Warme lunch bereiden. De kinderen helpen mee met de nodige voorbereidingen. De lunch is een aanleiding tot een goed gesprek over het eten.

12.45-13.15 uur
Pauze moment: warme lunch, drinken en opruimen met z’n allen.

13.15-14.00 uur
Ieder kind doet mee aan een activiteit naar keuze (binnen of buiten) die georganiseerd worden door de begeleiders. Ook nu is het doel om de kinderen te prikkelen, stimuleren, motiveren en uit te dagen op hun niveau. De kinderen krijgen de ruimte om zelf ideeën voor activiteiten in te brengen. 

Er staan bedden voor de kinderen die behoefte hebben om te slapen.

14:00-15:00 uur
Ergens tussen 14:00 en 15:00 uur gaan we “chillen”. De kinderen worden in kleine groepen verdeeld en gaan op de kussens liggen. Er wordt dan een half uur voorgelezen. De kinderen liggen rustig en mogen nu geen vragen stellen. Dit doen we om onze gevoelige kinderen even helemaal te laten ‘ontprikkelen’.

16.15 uur
Voorbereiden broodmaaltijd.

16:30-17:00 uur
Broodmaaltijd eten, drinken en opruimen met z’n allen.

17:00-18.00 uur
Kinderen worden opgehaald.

De kinderen hebben een eigen beker en kunnen de hele dag zelf water pakken wanneer ze dorst hebben.