Dagindeling

De globale dagindeling

8.00 uur (inloop tussen 8.00 en 10.00)

 

 Vanaf 8.00 worden er kinderen ontvangen.  Er is ruimte voor een gezellige ontmoeting tussen de kinderen onderling en met de medewerkers en voor uitgebreid afscheid van de ouders. Ieder op de manier die bij het kind past.

Activiteiten binnen of buiten worden aangeboden door de begeleiders met als doel de kinderen te prikkelen, stimuleren, motiveren en uit te dagen op hun niveau. Afhankelijk welk kind waar zin in heeft. De kinderen mogen zelf kiezen waar aan deel te nemen en hebben de ruimte om zelf ideeën in te brengen.

We vinden het fijn als alle kinderen uiterlijk 9.15 binnen zijn. Tenzij anders overeengekomen

10.15-10.45 uur 

Pauze moment met elkaar met een stukje fruit en wat te drinken. De kinderen initiëren het gesprek die vorm geeft aan de dag. De medewerkers luisteren naar wat de kinderen te vertellen hebben en begeleiden het gesprek indien nodig. De kinderen luisteren naar elkaar.

10.45-12.30 uur

Activiteiten binnen of buiten worden aangeboden door de begeleiders met als doel de kinderen te prikkelen, stimuleren, motiveren en uit te dagen op hun niveau. Afhankelijk welk kind waar zin in heeft. De kinderen mogen zelf kiezen waar aan deel te nemen en hebben de ruimte om zelf ideeën in te brengen

12.15 uur

Lunch bereiden. De kinderen helpen mee met de nodige voorbereidingen. De lunch is een aanleiding tot een goed gesprek over het eten.

12.30-13.00 uur

Pauze moment  lunch en drinken en opruimen met z’n allen.

13.00-18.30 uur

Activiteiten binnen of buiten worden aangeboden door de begeleiders met als doel de kinderen te prikkelen, stimuleren, motiveren en uit te dagen op hun niveau. Afhankelijk welk kind waar zin in heeft. De kinderen mogen zelf kiezen waar aan deel te nemen en hebben de ruimte om zelf ideeën in te brengen.

Er staan bedden voor de kinderen die behoefte hebben om te slapen.

14:00-15:00 Een aantal kinderen worden opgehaald.

16.00 Voorbereiden avondeten

16:30 Avond eten met z’n allen en opruimen

17:30-18.30 Kinderen worden opgehaald.

18:30 Einde van de dag.

Kinderen hebben een eigen beker en kunnen de hele dag zelf water pakken wanneer ze dorst hebben.