Wat maakt SGOOIERS speciaal

Wat maakt SGOOIERS speciaal

 

Met vele pedagogische inspiratiebronnen werkt SGOOIERS op een manier waardoor kinderen gezien worden en serieus worden genomen. De toegevoegde waarde van deze pré-school wordt bij SGOOIERS direct waarneembaar voor kinderen en hun ouders. Kinderen zijn van nature rijke, leergierige wezens en hierom hoeven activiteiten niet bedacht en gevormd te worden door de medewerkers. Door te luisteren en te kijken naar de verschillende individuen, worden activiteiten vanzelf geboren.

De primaire taak van de pedagogisch medewerkers om de kinderen te zien en te horen, maakt dat ouders vertrouwen krijgen in SGOOIERS. Ouders beleven en voelen snel aan dat hun kind gezien wordt en dat de pedagogisch medewerker het belang van het kind dient. Het vertrouwen van de ouders is een voorwaarde voor kinderen en medewerkers om onderlinge vertrouwen te ontwikkelen.

Kinderen leren door zelf dingen uit te proberen en te bedenken, door te vallen en om weer op te staan, op eigen kracht en ook samen met elkaar. Ze leren dat fouten maken juist een leermoment is om je vandaar uit weer verder te ontwikkelen. Processen zijn veel belangrijker dan de resultaten.

Slimme kinderen zijn zich eerder bewust van reacties in hun omgeving. Ervaren sneller wat het met je doet als je een ’fout’ maakt en zullen hier een grote waarde aanhechten. Juist hierom is het van essentieel belang dat wij de kinderen hier goed in begeleiden, weten  en  zien van deze processen bij hoogbegaafde peuters. Anders zou faalangst en extreme perfectionisme zich kunnen gaan ontwikkelen.

Bij SGOOIERS komen de kinderen gelijkgestemden tegen. Kinderen die elkaar begrijpen en elkaar niet belemmeren in hun ontwikkeling maar juist elkaar uitdagen, prikkelen en motiveren. Vinden ze vriendjes die ook snel denken en aan een half woord genoeg hebben om weer verder te spelen. De kinderen hoeven zich hier niet aan te passen aan hun omgeving maar de omgeving zal met de kinderen mee ontwikkelen.

 

SGOOIERS biedt ieder kind de  ruimte om samen en alleen te ontdekken, te ondernemen en te leren. Ze mogen optimaal ontwikkelen zowel cognitief, sociaal/emotioneel als creatief. Kinderen krijgen verantwoordelijkheden die bij ze passen.

 

De ontwikkeling die alle kinderen meemaken ongeacht context is data zij voortdurend groeien en bouwen aan de eigen identiteit. Dit doen kinderen in een constante wisselwerking met de omgeving en de wereld om hen heen. Bij SGOOIERS kiezen we ervoor om aanbod te geven tot 5 jaar. Kinderen zijn dan pas leerplichtig. Op deze manier kunnen de kinderen zolang mogelijk profijt hebben van;

 Het spelend leren met en van gelijkgestemden